Bose Việt Nam Trung tâm dịch vụ ủy quyền

Advertisement

Bose Việt Nam Trung tâm dịch vụ ủy quyền

+84-028-39112198

Ông Nguyễn Trần Long – Trung tâm dịch vụ ủy quyền (ASC)
103 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: customerservice@bose.upsv.vn
Giờ hoạt động: Thứ 2 – Thứ 6: 8:30 – 12:00 & 13:00 – 17:30 / Thứ 7: 8:30 – 12:00

Leave a Comment